facebook

Tjenester

Målsetningen er å tilby fleksible løsninger fra enkelttjenester til komplett økonomistyring.

Vi tilbyr følgende tjenester:

Regnskap

 • Bilagsbehandling
 • Remittering/OCR
 • Regnskapsrapportering
 • Avstemming
 • Avgiftsoppgjør
 • Offentlig innrapportering
  (Altinn og Brønnøysund)
 • Rådgivning
 • Budsjett

Lønn

 • Lønnsberegning
 • Utbetalinger
 • A-melding
 • AA-registrering - inn- og utmelding av ansatte
 • Refusjon sykepenger
 • Reiseregning

Årsoppgjør

 • Skattemeldinger for AS, ENK DA og ANS
 • Årsregnskap med noter
 • Aksjonærregisteroppgaver
 • Elektronisk innsendelse til offentlige myndigheter

Etablering av selskap

 • Valg av selskapsform
 • Utarbeidelse av stiftelsesdokumenter
 • Innmelding i avgiftsmantallet
 • Styrearbeid

Fakturering

 • Utfakturering
 • Purringer og renteberegning
 • Inkasso formidling

Vi bruker følgende programvare:

 • Visma Business
 • Visma eAccounting
 • Visma lønn
 • Visma Dokument Center
 • Visma Finale Avstemming
 • Finale årsoppgjør
 • Finale skatt