facebook

 • Frister

  • Januar  
   • 05. JAN A-melding for desember
   • 15. JAN A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
   • 31. JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
  • Februar  
   • 01. FEB Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for inntektsåret 2017
   • 01. FEB Mva-meldinger – frist for å endre fra to-måneders-termin til årstermin
   • 05. FEB A-melding for januar
   • 12. FEB Mva-melding – frist for levering og betaling
   • 15. FEB Næringsrapport Skatt for aksjeselskap åpner for levering
   • 15. FEB Skattemelding (selvangivelsen) - åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
   • 15. FEB Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap og øvrige skjema/meldinger gjøres tilgjengelig
   • 15. FEB Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin
   • 15. FEB Betalinger til selvstendig næringsdrivende - frist for levering av tredjepartsopplysninger
  • Mars  
   • 05. MAR A-melding for februar
   • 12. MAR Årlig mva-melding for næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner - frist for levering og betaling
   • 15. MAR Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
   • 15. MAR A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
  • April  
   • 04. APR Skattemelding (selvangivelsen) - tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende
   • 05. APR A-melding for mars
   • 10. APR Mva-melding – frist for levering og betaling
   • 15. APR Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin
  • Mai  
   • 07. MAI A-melding for april
   • 15. MAI A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
   • 15. MAI Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
   • 31. MAI Skattemelding (selvangivelsen) - frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende
   • 31. MAI Skattemelding (selvangivelsen) - frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
   • 31. MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv - frist for levering
   • 31. MAI Næringsrapport skatt - frist for levering
   • 31. MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for levering
  • Juni  
   • 05. JUN A-melding for mai
   • 11. JUN Mva-melding – frist for levering og betaling
  • Juli  
   • 05. JUL A-melding for juni
   • 16. JUL A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
  • August  
   • 06. AUG A-melding for juli
   • 31. AUG Mva-melding – frist for levering og betaling
  • September  
   • 05. SEP A-melding for august
   • 15. SEP Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
   • 17. SEP A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
  • Oktober  
   • 05. OKT A-melding for september
   • 10. OKT Mva-melding – frist for levering og betaling
  • November  
   • 05. NOV A-melding for oktober
   • 15. NOV A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
   • 15. NOV Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling
  • Desember  
   • 01. DES Årlig mva-melding - frist for å søke om 2-månedlig termin
   • 05. DES A-melding for november
   • 10. DES Mva-melding – frist for levering og betaling
   • 15. DES Skattekort - arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
  • Januar  
   • 07. JAN A-melding for desember
 • Should be Empty: